fbpx

Vilkår – SmartResQ ApS / CorPatch®

©SmartResQ ApS – Alle rettigheder forbeholdes
Danmark, Version 2.1 – Udsendt 2023.04.25

Formålet med dette dokument

Velkommen til SmartResQ/CorPatch®!

Du er i gang med at læse vores Vilkår, som er et dokument, der indeholder information om dit forhold til SmartResQ ApS, som startede, da du gik ind på vores website, downloadede vores gratis app(s), købte et af vores produkter eller lignende.

SmartResQ/CorPatch® og vores associerede selskaber leverer vores produkter og tjenester til dig på følgende betingelser. Hvis du besøger eller handler på vores website(s) eller app(s), accepterer du disse betingelser. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser dem nøje, inden du begynder at bruge vores produkter eller tjenester.

Dette dokument omhandler følgende:

 • Sådan kan SmartResQ ApS kontaktes
 • Produkter, ejendomsret og korrekt brug
 • Ansvarsfraskrivelse og garantier
 • Bestilling
 • Betaling
 • Levering
 • Forpligtelser og rettigheder i forbindelse med salg
 • Returnering af produkter
 • Databehandling af personoplysninger
 • Klager
 • Ændringer af dette dokument
 • Lovvalg og værneting
 • Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende SmartResQs Vilkår, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan kan SmartResQ ApS kontaktes

Hos SmartResQ har vi til formål at øge overlevelsen ved hjælp af hjerte-lunge-redning af høj kvalitet i tilfælde af hjertestop. Vi ønsker at forberede og vejlede vidner til et hjertestop, så de kan gribe ind allerede i de første afgørende minutter. Derfor har vi udviklet CorPatch® – Vi hjælper dig med at redde liv.

Vores virksomhed ligger på adressen Lundevej 26, 5700 Svendborg

Du kan finde os i det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 38674102

Du kan ringe til os på telefonnummer +45 62 200 100

eller

skrive en e-mail til os på info@corpatch.com

Har du spørgsmål, kommentarer eller klager?

Vi sætter pris på din mening, og du er meget velkommen til at kontakte os via ovennævnte kontaktoplysninger eller bruge kontaktformularen på vores website(s) eller app(s).

Produkter, ejendomsret og korrekt brug

Vores website(s), apps og produkter

Følgende afsnit beskriver vigtige egenskaber, rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af SmartResQ/CorPatch®-tjenester, -apps og -produkter.

Vi bestræber os på i rimelig grad at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på website(s) og i apps. SmartResQ/CorPatch® udsteder imidlertid ingen garantier eller erklæringer vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i websitets indhold, produkter og apps. Oplysningerne på dette website eller i apps erstatter ikke lægebehandling. Vi påtager os ansvar for vores produkter og apps i overensstemmelse med forordning EU 745/2017 om medicinsk udstyr (MDR).

Ophavsret

Alt indhold på dette website som f.eks. tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads, datasamlinger og software, tilhører SmartResQ/CorPatch® eller dets indholdsleverandører og er beskyttet af internationale ophavsretslove. Det ophavsretlige forfatterskab af al data og indhold på ovenstående medier er ejet af SmartResQ/CorPatch® og er dermed beskyttet af internationale ophavsretslove.

Registrerede varemærker og design

SmartResQ/CorPatch®’s varemærker, handelsmærker og produktdesign må ikke anvendes i forbindelse med noget produkt eller nogen tjeneste, som ikke er SmartResQ/CorPatch®, på en måde som kan skabe forvirring hos kunderne, eller på en måde som nedgør eller bringer SmartResQ/CorPatch® i miskredit. Alle andre varemærker, der ikke ejes af SmartResQ/CorPatch® eller dets datterselskaber, og som vises på dette website, tilhører deres respektive ejere, som kan være men ikke nødvendigvis er tilknyttet til, forbundet med eller sponsoreret af SmartResQ/CorPatch® eller dets datterselskaber.

Licens og adgang til websitet

SmartResQ/CorPatch® giver dig en begrænset licens til at tilgå og gøre personlig brug af vores website(s) og apps men ikke til at downloade (bortset fra page caching) eller ændre disse eller dele heraf, medmindre der er indhentet udtrykkeligt skriftligt samtykke fra SmartResQ/CorPatch®. Denne licens omfatter ikke videresalg eller kommerciel brug af disse website(s) eller apps eller deres indhold: (a) indsamling og brug af produktfortegnelser, beskrivelser eller priser; (b) afledt brug af dette website eller dets indhold; (c) download eller kopiering af kontooplysninger til fordel for en anden handlende; eller (d) brug af datamining, robotter eller lignende værktøjer til indsamling og udtræk af data.

Hverken dette website eller apps eller dele heraf må reproduceres, ombygges, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde udnyttes til noget kommercielt formål uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra SmartResQ/CorPatch®. Det er ikke tilladt at frame eller bruge framingteknikker til at inkludere varemærker, logoer eller andre ophavsretligt beskyttede oplysninger (herunder billeder, tekst, sidelayout eller form) tilhørende SmartResQ/CorPatch® og vores associerede selskaber uden udtrykkeligt skriftligt samtykke.

Det er ikke tilladt at bruge metatags eller anden “skjult tekst”, der anvender SmartResQ/CorPatch®’s navn eller varemærker uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra SmartResQ/CorPatch®. Ved uautoriseret brug annulleres den tilladelse eller licens, der er givet af SmartResQ/CorPatch®.

Du får en begrænset, genkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at oprette et hyperlink til SmartResQ/CorPatch®’s hjemmeside, såfremt linket ikke fremstiller SmartResQ/CorPatch®, dets associerede selskaber eller dets produkter eller tjenester på en falsk, vildledende, nedsættende eller anden krænkende måde. Du må ikke bruge noget SmartResQ/CorPatch®-logo eller anden ophavsretligt beskyttet grafik eller varemærke som en del af linket uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.
Ved brud på aftalen om licens og adgang til websitet vil der blive taget retslige skridt, og der kan blive lagt sag an ved domstolene.

Elektronisk kommunikation

Når du besøger SmartResQ/CorPatch®’s hjemmeside og sociale medier eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du accepterer at modtage kommunikation fra os elektronisk. Vi vil kommunikere med dig via e-mail eller ved at offentliggøre meddelelser på vores websites eller i apps i form af pop-up-notifikationer. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, opfylder ethvert lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Se vores Privatlivspolitik i et særskilt dokument, som kan findes på vores hjemmeside.

Besøgende på vores website og sociale medier kan blive opfordret til at poste anmeldelser, kommentarer og andet indhold som f.eks. forslag, idéer, kommentarer, spørgsmål eller anden information, når blot indholdet ikke er ulovligt, stødende, truende, nedgørende, krænkende for privatlivet, krænker immaterielle rettigheder eller på anden måde er sårende over for tredjeparter eller anstødeligt og ikke består af eller indeholder softwarevirusser, politiske kampagner, reklamer, kædebreve, masseudsendelse af e-mails eller nogen form for “spam”.

Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være/repræsentere en fysisk eller juridisk person eller på anden måde vildlede omkring oprindelsen af et kort eller andet indhold. SmartResQ/CorPatch® forbeholder sig ret (men er ikke forpligtet) til at fjerne eller redigere sådant indhold men gennemgår ikke postet indhold regelmæssigt. Hvis du poster indhold eller fremsender materiale, og medmindre vi anfører andet, giver du SmartResQ/CorPatch® og dets associerede selskaber en ikke-eksklusiv, royaltyfri, tidsubegrænset, uigenkaldelig og fuldt underlicenserbar ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, skabe afledte værker af, distribuere og vise sådant indhold globalt i alle medier. Du giver SmartResQ/CorPatch® og dettes associerede selskaber og underlicenstagere ret til at bruge det navn, som du indsender i forbindelse med sådant indhold, hvis de ønsker det.

Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til det indhold, som du poster; at indholdet er nøjagtigt; at brugen af indholdet, som du leverer, ikke overtræder denne politik og ikke vil medføre skade på nogen fysisk eller juridisk person; og at du vil holde SmartResQ/CorPatch® eller dets associerede selskaber skadesløs for alle krav, som følger af det indhold, som du leverer. SmartResQ/CorPatch® har ret, men er ikke forpligtet, til at overvåge og redigere eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. SmartResQ/CorPatch® påtager sig ikke noget ansvar for indhold, der postes af dig eller en tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse og garantier

Produktinformation – CorPatch® og CorPatch® Trainer

For korrekt brug af et SmartResQ/CorPatch®-produkt eller -tjeneste skal du altid følge de seneste brugervejledninger, instruktioner og beskrivelser. Disse kan findes på vores website og under hver produktbeskrivelse.

Produktet CorPatch® er certificeret som medicinsk udstyr. I en nødsituation med en voksen, der får hjertestop, skal produktet tages ud af sit hylster og placeres og fastgøres korrekt på personens brystkasse. Produktet kan indsamle oplysninger om kompression, dybde, frekvens og recoil og kan overføre disse via Bluetooth® til potentielle enheder. Gratis apps på enheder kan hjælpe vidner med at udføre hjerte-lunge-redning og vise flow-fraction, dybde, recoil og frekvens, hvis de er aktiveret og korrekt installeret, dvs. Bluetooth®, smartphone, app, batteristrøm etc. SmartResQ/CorPatch® er ikke ansvarlig for eksterne faktorer som f.eks. forstyrrende kommunikationssignaler, manglende datadækning, mangel på batteri, forkerte hardware- og softwareindstillinger, der kan påvirke brugeroplevelsen eller lignende.

Ligeledes er SmartResQ/CorPatch® ikke ansvarlig for fysiske skader, der måtte opstå under brugen af produktet, hvis det ikke er påsat eller anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, f.eks. udførelse af brystkompressioner på en ikke-ergonomisk måde eller en uhensigtsmæssig håndposition. SmartResQ/CorPatch® har vurderet tekniske risici som en del af den lovbestemte risikostyring for medicinsk udstyr, men der gives ingen garanti for fejl, der går ud over dette. I tilfælde af uventet fejlfunktion af SmartResQ/CorPatch®-systemet, eller hvis det opfører sig mærkeligt, skal brugeren udføre hjerte-lunge-redning manuelt. I så fald er SmartResQ/CorPatch® ikke ansvarlig, da det er uden for SmartResQ/CorPatch®’s kontrol.
SmartResQ/CorPatch® overvåger batteriniveauer og produktets tilstand, men hvis batteriet løber tør for strøm, fungerer produktet ikke. Det er alene brugerens ansvar at sikre, at enheden er opdateret, ikke beskadiget og har tilstrækkeligt batteri til at fungere korrekt. Dette kan nemt gøres ved at udføre en træning, der validerer korrekt funktionalitet. Vi anbefaler træning i 4 minutter hver 3. måned med din CorPatch®.

Vigtigt! Produktet CorPatch® må kun bruges på en person i en virkelig situation, og kun hvis en person har hjertestop. Det er ikke beregnet til at blive brugt på personer, der har f.eks. slagtilfælde, hjerteanfald eller andre hjerterelaterede sygdomme, der ikke er hjertestop. CorPatch® er ikke beregnet til at blive brugt på en person, der ligger på et blødt underlag som f.eks. en sofa eller seng, da feedback om dybde under sådanne forhold kan være unøjagtig. Ingen SmartResQ/CorPatch®-løsninger er beregnet til brug i et miljø i bevægelse, herunder bl.a. luft-, båd- eller vejambulance. Hvis enheden anvendes under patienttransport eller løftes/fjernes fra kroppen under hjerte-lunge-redning, kan den give unøjagtig feedback. CorPatch® skal fastgøres på patientens brystkasse med patchet. Sørg for, at patienten ligger på et fast, plant underlag, der ikke bevæger sig, og at CorPatch® er fastgjort på brystkassen med patchet.

Produktet CorPatch® Trainer må alene anvendes på dukker eller lignende i Training Sessions og aldrig i virkelige situationer på et rigtigt menneske med hjertestop eller andre hjerterelaterede sygdomme.

Det er muligt regelmæssigt at træne HLR i forhold til brystkompressioner ved hjælp af CorPatch® eller CorPatch® Trainer. Vi anbefaler, at du øver dig på en dukke, men hvis du ikke har adgang til en sådan, kan du i stedet anvende en kontorstol med tilstrækkelig affjedring eller en hård sofa. Overvej elasticiteten og hårdheden af den genstand, du øver dig på. SmartResQ anbefaler ikke brug af bløde genstande, herunder bl.a. puder eller bløde sofaer, til træningsformål, da det ikke giver den rette brugeroplevelse.

Hvis du ikke kan skaffe en dukke eller lignende til træning, kan du overveje at træne den situation, der opstår, inden du begynder på brystkompressioner. Dette kunne være at følge de anvisninger, som den gratis app giver i at identificere et hjertestop og ringe til alarmcentralen samt tage CorPatch® ud af nøgleringen. I så fald vil du være klar til hurtigt at påsætte CorPatch®, hvis du skulle overvære et hjertestop.

Brug ikke SmartResQ/CorPatch®-systemet til træning eller “for sjov” på personer (levende eller døde), kæledyr eller andre levende væsener.

Ansvarsfraskrivelse for produkter, website(s) og apps

SmartResQ/CorPatch® udsteder ingen erklæringer eller garantier og er ikke ansvarlig for kompetencerne hos personer, der modtager undervisning og/eller medicinsk træning via eller baseret på systemet eller for udøvelsen af deres færdigheder efter afslutningen af eventuel træning, kurser eller undervisningsplan med anvendelse af systemet. SmartResQ/CorPatch® garanterer ikke, at personer, som modtager undervisning og/eller medicinsk træning fra systemet, vil opnå et bestemt færdighedsniveau eller den nødvendige kompetence til at kvalificere sig til en licens, certifikater eller bedømmelser udstedt af en tilsynsmyndighed eller statslig myndighed.

SmartResQ/CorPatch® og dets associerede selskaber forsøger at være så nøjagtige som muligt. SmartResQ/CorPatch® giver imidlertid ikke nogen erklæringer eller garantier for, at systemet og informationen, produkterne og træningen, der anføres heri: (a) altid eller i det hele taget vil være tilgængelige; eller (b) er fri for fejl, komplette, nøjagtige, sande, opdaterede og/eller ikke-vildledende. Når du bruger systemet, er du bevidst om, at du fraskriver dig ethvert krav, som du måtte have mod SmartResQ/CorPatch® for at have stolet på information eller træning præsenteret i systemet.

Vores produkter er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Produkterne er små og farverige og kan forveksles med legetøj, men SmartResQ/CorPatch®-produkter er ikke legetøj! Vi anbefaler, at man ikke at lader produkterne ligge frit fremme og tilgængelige for børn. SmartResQ/CorPatch® påtager sig ikke noget ansvar for børns brug af produkterne. En ansvarlig voksen skal give tilladelse til og overvåge børns eller teenageres brug af CorPatch®, f.eks. forældre, familiemedlemmer eller lærere.

Fraskrivelse af garanti og ansvarsbegrænsning, dette website leveres af SmartResQ/CorPatch® “som det er” og “forefindes”. SmartResQ/CorPatch® udsteder ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende driften af dette website eller den information, det indhold og materiale eller de produkter, der ligger på det. Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af websitet alene sker for egen risiko.
Så vidt det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver SmartResQ/CorPatch® sig alle garantier, både udtrykkelige og underforståede, herunder bl.a. underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. SmartResQ/CorPatch® garanterer ikke, at dette website, dets servere eller e-mails sendt fra SmartResQ/CorPatch® er fri for virus/spam eller andre skadelige komponenter.

SmartResQ/CorPatch® hæfter ikke for skade af nogen art som følge af brugen af dette website eller dets produkter, herunder bl.a. direkte, indirekte og afledte skader, skadeserstatning og følgeskader.
Lovgivningen i visse stater tillader ikke begrænsninger i underforståede garantier eller udelukkelse eller begrænsning af visse erstatninger. Hvis disse love gælder for dig, er det muligt, at nogle af eller alle ovenstående ansvarsfraskrivelser, udelukkelser eller begrænsninger ikke gælder for dig, og du kan have yderligere rettigheder.

Informationen på dette website skal ikke fortolkes som professionel rådgivning. Du bør altid rådføre dig med professionelle rådgivere, der er bekendt med netop din situation, for at få råd om særlige forhold, inden du træffer en beslutning.

Websitet kan indeholde links, som fører til websites, der drives af personer eller virksomheder, som SmartResQ/CorPatch® ikke har nogen kontrol over. SmartResQ/CorPatch® udsteder ingen erklæringer eller garantier vedrørende nøjagtigheden eller andre aspekter af den information, der ligger på sådanne websites.

Ansvaret for eventuelle holdninger, råd, udsagn eller anden information i artikler eller tekster på dette website ligger alene hos forfatteren og afspejler ikke nødvendigvis SmartResQ/CorPatch®’s holdninger og politikker.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Når du køber, licenserer, kigger på, bruger og/eller tilgår vores website(s), produkter og apps, anerkender du og accepterer, at:

 1. De systemer, der leveres af SmartResQ/CorPatch®, er specifikke produkter, som alene må bruges til de formål, der er anført i produktmanualen. Læs brugsanvisningerne og brugermanualerne nøje og sørg for at gøre dig bekendt med vores medicinske produkter inden brug.
 2. De systemer, der leveres af SmartResQ/CorPatch®, er særlige produkter og værktøjer til undervisning og medicinsk træning, som ikke er certificeret som medicinsk udstyr, medmindre andet er udtrykkeligt anført; de er ikke beregnet til klinisk eller diagnostisk brug men alene til medicinsk træning og forbedring af færdigheder.
 3. Du til enhver tid kun vil anvende og tilgå systemet i forbindelse med sådan medicinsk træning og forbedring af færdigheder; i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser; og i overensstemmelse med brugerdokumentation, instruktionsmanualer, vejledninger og/eller krav, som vi udleverer til dig elektronisk eller personligt.
 4. Et SmartResQ/CorPatch®-system ikke på noget tidspunkt alene kan diagnosticere, behandle eller kurere et menneskes tilstand eller i en livreddende situation; understøtte professionelle medicinske beslutninger, diagnoser eller behandlinger eller erstatte en diagnose, anbefaling, rådgivning, behandling eller beslutning truffet af en behørigt uddannet og autoriseret læge.
 5. Hvis en enhed sættes i forbindelse med patientskade eller patientudfald, betyder det ikke, at enheden forårsagede skaden eller udfaldet.
 6. SmartResQ/CorPatch® ikke påtager sig noget ansvar for skade som følge af uhensigtsmæssig brug af vores produkter eller brug ud over den tilsigtede anvendelse af produktet.

Oplysninger om funktion

Informationen heri er alene præsenteret som en guide til anvendelse af SmartResQ/CorPatch®-produkter. SmartResQ/CorPatch® arbejder løbende på at forbedre kvaliteten og pålideligheden af sine produkter. Vores enheder kan imidlertid fungere forkert eller svigte på grund af deres indbyggede elektriske følsomhed og sårbarhed over for fysisk belastning og ugunstige kommunikationssignaler. Det er købers ansvar ved brug af SmartResQ/CorPatch®-produkter at overholde standarder for sikkerhed og afprøvning og at undgå situationer, hvor et funktionssvigt kan medføre personskade eller skade på ejendom.

Standardgaranti

SmartResQ/CorPatch® Standard Limited Warranty er betinget af korrekt brug af produkterne, website(s) og apps.
Denne garanti er begrænset til den første køber af produktet, og kun hvis produktet købes hos en autoriseret SmartResQ/CorPatch®-forhandler. Andre producenter, leverandører eller udgivere end SmartResQ/CorPatch® kan udstede deres egne garantier til dig – kontakt dem for yderligere information.

Garantien dækker ikke:

 1. defekter eller skade som følge af uheld, forkert brug, unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for væske, fugt, sand eller snavs, forsømmelse eller usædvanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk belastning,
 2. defekter eller skade som følge af overdreven brug af kraft eller brug af metalgenstande,
 3. udstyr, som har fået produktionsnummeret eller forbedringsdatakoden fjernet, udvisket, beskadiget, ændret eller gjort ulæseligt,
 4. almindelig slitage eller normal ældning af produktet,
 5. ridser, buler og kosmetiske skader, medmindre fejlen er opstået på grund af materiale- eller fabrikationsfejl,
 6. defekter eller skader som følge af brug af produkterne i forbindelse med tilbehør, produkter eller ekstraudstyr/periferiudstyr, der ikke er leveret eller godkendt af SmartResQ/CorPatch®,
 7. fejl eller skader som følge af ukorrekt afprøvning, drift, vedligeholdelse, installation, service eller justering, som ikke er leveret eller godkendt af SmartResQ/CorPatch®,
 8. skader forårsaget af betjening af SmartResQ/CorPatch®-produktet uden for de udsendte retningslinjer,
 9. demonstration/installation af det købte produkt,
 10. defekter eller skader som følge af eksterne årsager som f.eks. sammenstød med en genstand, brand, oversvømmelse, snavs, storm, lynnedslag, jordskælv, udsættelse for vejrforhold, tyveri, sprunget sikring eller forkert brug af en elektrisk kilde,
 11. defekter eller skader som følge af overførsel af virus eller andre softwareproblemer, der er indført i produkterne,
 12. hvis batterierne oplades med andre opladere end dem, der passer til CorPatch® Trainer,
 13. hvis forseglingerne på batterihuset eller -cellerne er brudt eller viser tegn på manipulation,
 14. produkter, der er repareret af, brugt eller købt hos et andet firma end SmartResQ/CorPatch®,
 15. hvis SmartResQ/CorPatch® modtager information fra relevante offentlige myndigheder om, at produktet er stjålet, eller hvis du ikke kan deaktivere adgangskodeaktiverede eller andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er beregnet til at forhindre uautoriseret adgang til produktet, eller du ikke kan bevise, at du er en autoriseret bruger af produktet,
 16. hvis produkterne anvendes uden for de angivne betingelser, der er anført i manualerne, f.eks. temperaturområde, tryk eller fugtighed.

Batterier og opladere

SmartResQ/CorPatch®-produkter indeholder enten ikke-udskiftelige batterier (CorPatch®) eller genopladelige batterier (CorPatch® Trainer). De typer af batterier, der anvendes i vores produkter, er beskrevet under hvert enkelt produkt. SmartResQ/CorPatch® påtager sig intet ansvar, hvis de genopladelige batterier ikke håndteres korrekt i henhold til brugermanualen.

I forbindelse med salg af enheder, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende:
Som slutbruger er du juridisk forpligtet til at bortskaffe dem korrekt. Symbolet med den overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må smides ud med husholdningsaffaldet.

Bestilling

Corpatch.coms webshop er åben 24 timer i døgnet, og du kan købe næsten når som helst. Vi kan dog lukke butikken i forbindelse med vedligeholdelse. Køb i store mængder kan ske direkte hos SmartResQ/CorPatch®.

SmartResQ/CorPatch® tilbyder ikke produkter til salg til mindreårige. Produkter, der er beregnet til børn, kan kun købes af voksne. For at købe hos SmartResQ/CorPatch® skal du være mindst 18 år og være i besiddelse af et gyldigt kreditkort eller et andet betalingsmiddel, som vi accepterer.

Præsentationen af produkterne i webshoppen er ikke et juridisk bindende tilbud, men et uforpligtende online-katalog. Når du er klar til at handle, skal du vælge de varer, du ønsker at købe, og lægge dem i “indkøbskurven”. Du kan redigere indholdet af indkøbskurven helt indtil bestillingstidspunktet. Eventuelle ekstra omkostninger som f.eks. forsendelses- eller betalingskortgebyrer beregnes umiddelbart, før du betaler.

Når du er klar til at bestille, skal du klikke på “Kassen” og indtaste relevante oplysninger. Du kan ændre indholdet af indkøbskurven, lige indtil du bekræfter dit køb, ved at klikke på knappen “Betal”. Herefter afgiver du en bindende ordre på de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, som ikke længere kan ændres.
SmartResQ/CorPatch® kan acceptere ordren ved at sende en ordrebekræftelse pr. e-mail eller ved at levere varerne inden for leveringsfristen.

Visse lande kan forhindre brugen og ejerskabet af vores produkter. Du er alene ansvarlig for at finde ud af, om dette produkt er lovligt at importere og/eller bruge i dit land. Vi sender dig de produkter, du bestiller, og kan ikke påtage os noget ansvar for toldproblemer eller eventuelle konsekvenser af dit ejerskab eller brug af denne enhed.

Betaling

Vores website(s), app(s) og webshop(s)

Vores website(s) og app(s) er gratis at bruge, så længe vores juridiske politikker accepteres og overholdes. Vær opmærksom på, at køb af vores produkter kan være tilgængelige i webshop(s) på vores website(s) og i app(s).

Vores produkter

SmartResQ/CorPatch® bruger QuickPay som betalingsgateway. QuickPay er certificeret af Payment Card Industry (PCI) Security Standards Council efter den seneste udgave af PCI Data Security Standard (DSS) Level 1, som omfatter: (a) en årlig rapport – “Report on Compliance” (ROC) udført af en Qualified Security Assessor (QSA); (b) kvartalsvise netværksscanninger udført af Approved Scan Vendor (ASV) og (c) et stort antal regler og retningslinjer for arbejdsgang og behandling af oplysninger.

Vi accepterer betaling med:

 • VISA
 • Dankort
 • MasterCard
 • MobilePay
 • PayPal
 • Apple Pay
 • Maestro

Betalingerne trækkes fra din konto ved forsendelse af varerne. Alle beløb er i euro, og den lovpligtige moms er allerede inkluderet i alle de nævnte priser. Alle indehavere af kredit-/debitkort er underlagt valideringskontrol og godkendelse fra kortudstederen eller betalingsudbyderen. SmartResQ/CorPatch® er ikke ansvarlig i tilfælde af, at din betalingskortudbyder nægter at godkende betalinger.

Vi anvender kryptering af kreditkortoplysninger via SSL-protokollen (Secure Socket Layer). Dette sikrer, at andre ikke kan opsnappe kreditkortnummeret eller andre oplysninger under transaktionen med vores udbyder.

Inden købet afsluttes, skal kunden gennemgå og acceptere de forsendelses- og logistikomkostninger, der er tilføjet til købsprisen, da kunden skal betale disse omkostninger. Når du har afgivet en ordre, modtager du en e-mail fra os med en bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre. Bemærk venligst, at dette ikke betyder, at din ordre er blevet accepteret. Din ordre udgør et tilbud til SmartResQ/CorPatch® om at købe et produkt (og SmartResQ/CorPatch® forbeholder sig ret til at afvise ordrer på produkter). Der vil ikke være nogen kontrakt i forbindelse med produkterne, før vi har bekræftet over for dig pr. e-mail, at produktet/produkterne er afsendt. Vores accept af dit tilbud anses for at være fuldført, og kontrakten mellem os er indgået, når vi sender dig en bekræftelsesmail om afsendelse.

Forsendelsesomkostningerne er altid angivet i forhold til hver enkelt ordre.

SmartResQ/CorPatch® beholder ejendomsretten til den købte vare, indtil fakturabeløbet er betalt fuldt ud af kunden og automatisk “trukket” lige før forsendelse.

Kunden er kun berettiget til at foretage modregning, hvis dennes modkrav er retligt fastslået eller er ubestridt eller anerkendt af SmartResQ/CorPatch®. Desuden har kunderne kun en tilbageholdelsesret, hvis og i det omfang deres modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.

Hvis kunden er i restance hos os med betalingsforpligtelser, forfalder alle eksisterende krav straks.

Tillægsgebyrer

Pr. 1. januar 2018 er reglerne for tillægsgebyrer blevet ændret. Det er derfor ikke længere lovligt at opkræve tillægsgebyrer på betalinger fra forbrugerkort, hvis de er udstedt af banker/kortudstedere inden for EU. Dette gælder både for debet- og kreditkort. Forbrugerkort er kort, der er udstedt til en privat forbruger.
Hvis kortet imidlertid enten er et erhvervskort eller et forbrugerkort udstedt uden for EU, vil transaktionsgebyret blive pålagt et tillægsgebyr. Det betyder, at kortindehaveren automatisk betaler transaktionsgebyret.
Gebyret vil ikke være højere end det gebyr, som SmartResQ/CorPatch® opkræves af indløseren. Gebyret vil tydeligt blive vist som en separat post i betalingsvinduet.

Levering

Vi bestræber os på at sende ordrer fra den ene hverdag til den anden og bruger et internationalt anerkendt forsendelsesfirma. Du finder den samlede pris for dit køb inklusiv levering ved Tjek ud, før du accepterer din endelige ordre.

Hvis kunden ikke tager imod varerne, kan SmartResQ/CorPatch® udtræde af købskontrakten eller modtage erstatning for misligholdelse efter en periode på to uger for at dække håndterings- og forsendelsesomkostninger.

Hvis kunden har givet forkerte oplysninger om leveringsadressen, er det muligt at afhente pakken i den pakkeshop, der er anført i vores webshop. Ellers er pakken tabt.

Kunden vil aldrig modtage delleverancer, medmindre SmartResQ/CorPatch® udtrykkeligt har givet besked herom.

Risiko for tab

Risikoen for ejerskab af produktet overgår til køberen, når produktet stilles til rådighed for køberen i henhold til denne aftale. Hvis leveringstidspunktet er overskredet, og køber ikke modtager et produkt, der er gjort tilgængeligt eller stillet til rådighed for denne i henhold til aftalen, bærer køberen risikoen for tab eller skade som følge af egenskaber ved selve produktet.

Annullering og returnering

Når du handler med SmartResQ/CorPatch® online eller offline, har du 14 dage til at fortryde og annullere, hvor du kan informere os om, at du har ombestemt dig, og returnere varen til os i samme stand som den er modtaget.
Vi accepterer kun ubrugte returvarer i original, forseglet og ubeskadiget emballage, og produkterne skal være forsvarligt pakket til forsendelse. Ellers anses de for at være brugt, og der gives ingen delvis refundering. Fortrydelsesretten gælder kun for uforseglede produkter ved modtagelse.

Acceptable grunde til at returnere et produkt

 • Udøvelse af 14 dages fortrydelsesret
 • Produktet er ikke som beskrevet (garanti)
 • Produktet er defekt

Vilkårene for returnering af CorPatch® følger EU’s standardregler.

Hvis du returnerer produktet, skal du beholde den originale emballage og må ikke beskadige, påsætte klistermærker eller skrive på det. Anskaf og brug velegnet returemballage f.eks. en papkasse.

For CorPatch® Trainer følger fortrydelsesbetingelserne for dette produkt de almindelige EU-regler.

For at udøve fortrydelsesretten skal du give os besked inden for 14 dage efter modtagelse af varerne. Anmodninger om annullering skal sendes pr. e-mail til info@corpatch.com med tydelig angivelse af, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret og hvorfor.

Vi forventer, at du returnerer varerne så hurtigt som muligt efter, at du har givet meddelelse om brug af fortrydelsesretten, og senest 14 dage efter, at du har informeret os pr. e-mail.

Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil du har returneret varerne eller bevist, at du har returneret varerne. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge den samme betalingsmetode som ved den oprindelige transaktion.

Ikke-acceptable grunde til at returnere et produkt

 • Du ombestemmer dig efter de 14 dages fortrydelsesret.
 • Hvis produktet er blevet aktiveret.
 • Hvis produktet er brugt eller beskadiget på anden måde.
 • Hvis softwaren/den gratis app er downloadet, forbundet til, installeret eller på anden måde kombineret med det/de fysiske produkt(er).

Sådan returnerer du

Vi accepterer kun returvarer i uåbnet, original og ubeskadiget emballage, og produkterne skal være forsvarligt pakket til forsendelse. Ellers anses de for at være brugt, og der gives ingen refundering.

Medmindre andet er angivet, skal returvarer sendes til:
SmartResQ ApS (CorPatch®)
Lundevej 26
DK-5700 Svendborg
Danmark

VIGTIGT! Du er eneansvarlig for emballagekvaliteten og varerne, indtil de er modtaget af os. Du bedes gemme postkvitteringen, herunder oplysninger om forsendelsesomkostninger og evt. track and trace-nummeret. Vi dækker ikke returforsendelsesomkostninger, og vi accepterer ikke pakker, der sendes pr. efterkrav eller lignende.

Refundering

SmartResQ/CorPatch® er forpligtet til at reparere, erstatte eller give et prisnedslag eller fuld refundering, hvis varen viser sig at være defekt inden for 2 år efter, at du har købt varen.
Kunden har ikke ret til refundering, hvis der er tale om et mindre problem, f.eks. ridser på varen eller lignende.
Når SmartResQ/CorPatch® modtager kundens vare, iværksættes en refundering. Værdien af refunderingsbeløbet afhænger af varens tilstand, når den modtages hos SmartResQ/CorPatch®.

Den måde, hvorpå kundens refusion behandles, afhænger af den oprindelige betalingsmetode. Hvis kunden har betalt med kredit- eller betalingskort, sendes refusionen til den kortudstedende bank inden for 5 hverdage efter modtagelsen af den returnerede vare eller anmodningen om annullering. Kontakt venligst den kortudstedende bank, hvis du har spørgsmål om, hvornår beløbet vil blive krediteret din konto

Databehandling af personoplysninger

Hos SmartResQ/CorPatch® værdsætter vi dine personoplysninger via vores tretrins-indsats for overholdelse af datafortrolighed: a. opretholdelse af et detaljeret kort over vores dataflow, b. udførelse af en juridisk vurdering baseret på dataflow for at, c. implementere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger.

For at kunne bruge vores webshop skal du som minimum give følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

Indsamlingen af personlige kundeoplysninger finder sted inden for rammerne af den eksisterende lovgivning og EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR).

Hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger, kan du læse vores privatlivspolitik. 

Klager

Sådan klager du til os

Hvis der er noget galt med produktet, kan du enten få et defekt produkt repareret eller udskiftet, få pengene tilbage eller et prisnedslag, afhængigt af den specifikke situation.
Det er naturligvis et krav, at klagen er berettiget, og at fejlen ikke skyldes forkert brug af produktet eller anden ukorrekt adfærd.

Vi anbefaler, at du indgiver klagen så hurtigt som muligt og inden for en uge efter, at fejlen er blevet opdaget.
Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål, kommentarer eller klager ved at kontakte os via e-mail: info@corpatch.com.

Klage til andre virksomheder indenfor EU

Du kan besøge EU’s officielle website for at klage til andre virksomheder i EU. Du kan finde oplysningerne her.

Ændringer af dette dokument

Vores website(s), app(s) og politikker

SmartResQ/CorPatch® forbeholder sig til enhver tid, uanset årsag, ret til uden forudgående varsel til nogen at foretage ændringer i, slette, modificere eller supplere vores website(s), app(s), politikker og dokumenter.
Hvis nogen af disse betingelser skønnes at være ugyldige eller uden retskraft, skal den pågældende betingelse anses for at være uafhængig og skal ikke påvirke gyldigheden og retskraften af de resterende betingelser.

Hvis vi ændrer vores politikker, vil vi offentliggøre de reviderede politikker her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemlæse politikkerne regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores politikker, der i betydelig grad ændrer vores politikpraksis, kan vi også informere dig på anden vis, f.eks. ved at sende en e-mail eller ved at poste en meddelelse på vores website og/eller sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Vedrørende et specifikt køb

Når du køber et produkt, vil du blive bedt om at acceptere en version af visse dokumenter, som de foreligger på det nøjagtige tidspunkt – denne version vil ikke blive ændret efter dette tidspunkt og vil fastsætte betingelserne for vores forhold til dig vedrørende netop dette køb.

Lovvalg og værneting

Lovgivningen i Danmark og byretten i Svendborg

SmartResQ/CorPatch® anvender dansk lov og værneting i tilfælde af retlige tvister, men ikke CISG.
Enhver tvist, der på nogen måde vedrører dit besøg på SmartResQ/CorPatch® eller produkter, som du køber via SmartResQ/CorPatch®, skal rejses på fortrolig vis i Danmark, dog således at hvis du på nogen måde har krænket eller truet med at krænke immaterielle rettigheder tilhørende SmartResQ/CorPatch®, kan SmartResQ/CorPatch® søge om afhjælpning ved forbud eller andet passende retsmiddel i et hvilket som helst land, og du giver dit samtykke til enekompetence og værneting for sådanne domstole.

Ved brud på aftalen om “Vilkår” vil der blive taget retslige skridt, og der kan blive lagt sag an ved domstolene.

Tvister mellem os og en forbruger er underlagt byretten i Svendborg, Christiansvej 41, 5700 Svendborg, Danmark 

Kontaktoplysninger

Tak fordi du læste SmartResQ/CorPatch®’s “Vilkår”.
Hvis du har nogen spørgsmål, kommentarer eller klager, er du velkommen til at kontakte os.

Vores virksomhed er beliggende på adressen: Lundevej 26, 5700 Svendborg

Du kan finde os i det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 38674102

Du kan kontakte os på tlf. +45 62 200 100

eller

skrive en e-mail til os på: info@corpatch.com

©SmartResQ ApS – Alle rettigheder forbeholdes
Danmark, Version 2.1 – Udsendt 2023.04.25