fbpx

CorPatch® Trainer Brugervejledning

CorPatch® Trainer og den gratis CorPatch® Trainer app kan guide og hjælpe dig og dine kursister til at udføre bedre hjertemassage og HLR i høj kvalitet, baseret på meget nøjagtige målinger af hjertemassage.

Data indsamles via CorPatch® Trainer og gemmes i den gratis CorPatch® Trainer app, hvilket gør det nemt for uddannelsessteder at tilpasse dem i deres førstehjælpskurser.

Den gratis CorPatch® Trainer app giver større indsigt i hver enkelt kursusdeltagers præstation og giver et overblik over flere kurser eller træningssessioner.

Kompatibilitet
CorPatch® Trainer appen er kompatibel med iOS og Android-enheder. Appen kræver Android 8.0 henholdsvis iOS 14.0 eller nyere versioner, samt Bluetooth (BLE) 4.2.
Vi anbefaler, at du opdaterer din enheds operativsystem regelmæssigt.

CorPatch-logo

CorPatch® Trainer

CorPatch® Trainer Manual

Quick Start Guide

Video: Så nemt er det at tilføje kurser

Sådan tilmelder du dig som instruktør

Det er kun muligt for en instruktør at logge ind på CorPatch® trænings-appen, hvis instruktøren allerede har en registreret Email og adgangskode fra deres uddannelsessted.

 

 1. Instruktører skal angive deres for- og efternavne, telefonnummer og e-mail til deres uddannelsessted. Hvis du er selvstændig kursusudbyder, bedes du kontakte os for tilmelding.

 2. Når du har sendt dit for- og efternavn, telefonnummer og e-mail til os eller dit uddannelsessted, modtager du en tilmeldingsbekræftelse via e-mail.

 3. Åbn e-mail-bekræftelsen sendt til den angivne konto og klik på linket for at bekræfte oprettelsen af kontoen. Du bliver ført hen til en side, hvor du kan oprette din adgangskode for første gang.

 4. Når du har indtastet den ønskede adgangskode to gange og klikket på ”SET PASSWORD”, kan du logge på CorPatch® Trainer appen.

   

Sådan bruger du CorPatch® Trainer i dine kurser

Sådan tilføjer du nye kurser i din CorPatch® Trainer app trin for trin:

 1. Fra startskærmen. Tryk på   for at tilføje et nyt kursus.
 2. Der vises en pop-up meddelelse. Du kan vælge et antal kursister i rullemenuen.
 3. Indtast navnet på organisationen/kurset, det sted/den by, hvor det afholdes. Hvis du har vigtige, supplerende oplsyninger kan du skrive dem i kommentarfeltet.
 4. Tryk derefter på “Opret nyt kursus”.
 5. Nu er dit kursus blevet oprettet.
 6. Tryk på dit nyligt oprettede kursus for at tilpasse kurset.
 7. Der vises en pop-up, og du kan tilpasse følgende:
  1. Varighed (1 til 10 min)
  2. Feedback tilstand (pumpe/barre/ingen feedback)
  3. Træningstype (HLR/30:2)
  4. Frekvens (bpm) (90/100/110/120/130/140)
  5. Træningsniveau (standard/erfaring/ingen resultater)
  6. Kontroller respons og vejrtrækning [on/off]
 8. Tryk på     for at tilføje deltagere i træningssesionen. En pop-up giver dig mulighed for at indtaste deres e-mail og brugernavn. Ikonet    angiver, at kursisternes e-mail er gemt, og deres brugernavn vises også nedenfor.
 9. Tryk på “Gem” for at gemme kursisten.
 10. Gentag trin 8-9 for at tilføje flere kursister.
 11. Når alle kursister er indtastet, kan du vælge deltagere ved at trykke på de kursister der skal deltage i træningssessionen.
   VIGTIGT: Sørg for at placere de Bluetooth® parrede CorPatch® Trainere på dukkerne før du starter sessionen. Se nedenfor hvordan du parrer appen med dit CorPatch® produkt.
 12. Tryk på “Start Session” for at starte din gruppetræningssession.

Hvis du konfigurerer CorPatch® Trainer for første gang, skal du sikre dig at din enhed er opdateret.

Følg derefter disse trin:

 1. Sørg for at enhedens Bluetooth® er tændt.
 2. Åbn CorPatch® Trainer appen.
 3. Tryk på [   ] for at forbinde CorPatch® Trainer. Der vises en pop-up meddelelse. Pres på CorPatch® Trainer for at forbinde.
 4. Når CorPatch® Trainer er forbundet med succes, bliver ikonet grønt [    ]. Hvis det ikke er blevet grønt, skal du gentage ovenstående trin og sikre dig at CorPatch® Trainer er inden for Bluetooth® rækkevidde. Hvis dette ikke virker, skal du læse vores FAQ eller kontakt os.

Oplad din CorPatch® Trainer trådløst

CorPatch® Trainer er kompatibel med enhver Qi-certificeret trådløs opladningsenhed. Placer din CorPatch® Trainer på den trådløse opladningsplade, og opladningen begynder straks.

For at se batteristatusen skal du forbinde din CorPatch® Trainer til CorPatch® Trainer-appen for at se batteristatus. Tryk på ikonet for at vise din CorPatch® Trainer’s batterilevetid.

CorPatch® Trainer-appen uploader automatisk data, når den er forbundet til WiFi og et kursus er afsluttet. Dataene uploades og anonymiseres til CorPatch® Services-platformen, når et kursus er afsluttet af træneren.

Bortskaffelse af CorPatch® Trainer

Information om bortskaffelse af CorPatch® Trainer
SmartResQ/CorPatch® overholder de nationale og internationale love og regler i forbindelse med affald af elektronisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) og batterier. Ved at sikre, at vores produkter bortskaffes korrekt, er du med til at forebygge potentielt negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering af produkterne osv.

Trainer til dobbelt anvendelse:
Elektrisk og elektronisk udstyr og indbyggede batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljøet, hvis afledt affald ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående symbol for overstreget affaldsspand på hjul, der angiver, at de ikke må kasseres sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat.

Det er vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de tilgængelige indsamlingsordninger. På den måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med den gældende lovgivning og ikke forårsager unødige negative miljøpåvirkninger.

Alle lokale myndigheder har etableret indsamlingssteder, hvor beboerne gratis kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr og bærbare batterier på en genbrugsstation eller andre indsamlingssteder, eller de vil blive indsamlet direkte fra husholdningerne. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den relevante lokale myndigheds tekniske forvaltning.

Der kan pålægges bøder for ukorrekt bortskaffelse af dette affald i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

For bortskaffelse i lande uden for EU:
Dette symbol er kun gyldigt i Den Europæiske Union (EU). Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren og spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Tilbyd CorPatch® til dine kursister

Som uddannelsesinstitution har du mulighed for at tilbyde dine kursister en CorPatch® efter deres kursus for at give dem noget at øve på. Kun korte 4 minutters træning hver 3. måned derhjemme og de er optimalt forberedt, hvis de bliver vidne til et hjertestop.

CorPatch® vil minde dem om det træningsinstitut, hvor de havde deres sidste kursus, og vi opfordrer til et årligt genopfriskningskursus med vores partnere.

Advarsel

CorPatch® Trainer kan bruges af alle, der er stærke nok til at udføre HLR.

CorPatch® Trainer må udelukkende anvendes på dukker eller lignende genstande i forbindelse med førstehjælpstræning og aldrig i en reel situation på en person med hjertestop eller en anden sundhedsrelateret sygdom.

CorPatch® Trainer må ikke anvendes sammen med mekaniske eller automatiserede kompressionsanordninger, der ikke er udviklet eller udtrykkeligt godkendt af SmartResQ/CorPatch®.

CorPatch® Trainer må ikke anvendes oven på defibrilleringspuder fra en AED.

Hvis CorPatch® Trainer ser ud til at være beskadiget, f.eks. hvis den udvikler revner eller skarpe kanter, skal du ophøre med at bruge den.

CorPatch® Trainer er ikke beregnet til brug i et bevægeligt miljø, herunder, men ikke begrænset til, rejser i luften, til søs eller på vej. Hvis apparatet anvendes i en sådan situation, kan det give unøjagtig feedback.

CorPatch® Trainer er ikke beregnet til brug, hvis dukken ligger på et blødt underlag, f.eks. en sofa eller seng, da dybdefeedbacken under sådanne forhold kan virke unøjagtig. Sørg for, at dukken ligger på et fast underlag.

Fjern CorPatch® Trainer og det selvklæbende plaster efter hver træningssession, og fjern plasterrester fra dukken med det samme for at undgå skader på dukken.

Kontakt en lokal CorPatch®-repræsentant for yderligere hjælp, eller besøg vores supportside for at få flere oplysninger.

Kontakt support

Har du brug for mere hjælp?

Besøg vores support side for FAQ og yderligere information.

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller problemer vedrørende appen og CorPatch® Trainer, bedes du kontakte SmartResQ/CorPatch®-supportteamet direkte via e-mail:

info@corpatch.com