fbpx

CorPatch® brugervejledning

Den gratis CorPatch® app kan reducere usikkerhed og hjælpe dig med at kontrollere for livstegn, ringe 1-1-2 og udføre HLR hvis du er vidne til et hjertestop

Feedback-systemet med instruktioner vil guide dig til at udføre optimal HLR fra de allerførste vigtige minutter, hvilket kan øge chancerne for overlevelse.

Kompabilitet
Den gratis CorPatch® app er kompatibel med iOS og Android enheder. Appen kræver Android 8.0 henholdsvis iOS 14.0 eller nyere versioner, samt Bluetooth (BLE) 4.2.
Vi anbefaler, at du opdaterer din enheds operativsystem regelmæssigt.

CorPatch-logo

CorPatch® Manual

Quick Start Guide

Sådan bruges den gratis CorPatch® app

Download den gratis CorPatch® app fra App store eller Google Play Store:

Åbn App store eller Google Play og søg efter “CorPatch”

Download og installer CorPatch® appen på din enhed.

Åbn CorPatch® appen.

Hvis du konfigurerer din CorPatch® for første gang, skal du sørge for at din smartphone er opdateret.

Følg derefter disse trin:

  1. Når du åbner CorPatch® appen for første gang, kan du tilmelde dig med din email og valgte adgangskode.
  2. Når du har oprettet din profil, modtager du en email-bekræftelse.
  3. Efter tilmelding og login, vil du blive bedt om at oprette forbindelse til din CorPatch® enhed. Tryk på enheden og bevar trykket på CorPatch® enheden for at forbinde.

Du kan træne med din CorPatch® op til ti minutter hver 3. måned for at øve din HLR-præstation. Vær opmærksom på at  CorPatch® ikke er genopladelig.

Du kan løbende kontrollere batteriets status via CorPatch® appen for at sikre at der er tilstrækkelig batterilevetid i tilfælde af et virkeligt hjertestop.

CorPatch® batteriets levetid er op til ca. 4 år.

Hjertestop i virkeligheden
Husk kun at udføre HLR med din CorPatch® hvis du er vidne til et hjertestop, dvs. en bevidstløs person, der ikke trækker vejret.

Hvis du vil træne med din CorPatch®, skal du aldrig placere den på et sundt, levende væsen.

I tilfælde af hjertestop skal du åbne appen med det samme og følge instruktionerne:

1. Kontroller for livstegn

Tal højt og ryst offeret let for at tjekke for reaktion.

Kontroller offerets vejrtrækning.

2. Ring 1-1-2 and aktiver højttaleren.

3. gå tilbage til appen efter at have ringet 1-1-2.

4. Påfør din CorPatch® på offerets bryst.

5. Audio- og visuel feedback fra den gratis CorPatch® app guider dig til at udførelse af optimal HLR.

Bortskaffelse af CorPatch®

Oplysninger om bortskaffelse af  CorPatch®
SmartResQ/CorPatch® overholder nationale og internationale love og regler i forbindelse med affald af elektronik og elektronisk udstyr (WEEE direktivet) og batterier. Ved at sikre at vores produkter bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og menneskesundheden som ellers kan være forårsaget af upassende affaldshåndtering af produkter mm.

Private husholdninger:
Elektronik og elektronisk udstyr og indbyggede batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan udgøre en risiko for menneskesundheden og miljøet når afledt affald ikke håndteres korrekt.

Elektronik og elektronisk udstyr og batterier er markeret med overkrydsede skraldespands-symbol, der angiver at de ikke skal kasseres sammen med usepareret husholdningsaffald, men skal indsamles separat.

Det er vigtigt at du bortskaffer dine brugte batterier i de tilgængelige indsamlingsordninger eller på genbrugspladserne. På denne måde hjælper du med at sikre at batterier genbruges i henhold til gældende lovgivning og ikke forårsager unødige ugunstige miljøpåvirkninger.

Alle lokale myndigheder har gjort det muligt for beboerne gratis at bortskaffe affald af elektronik eller elektronisk udstyr og bærbare batterier hos lokale opsamlingssteder eller genbrugspladser. Mere detaljeret information fås hos den relevante lokale myndigheds tekniske administration.

Sanktioner og/eller bødestraf kan være gældende, hvis elektronik og elektronisk udstyr bortskaffes forkert jfr. national lovgivning.

Vedr. bortskaffelse i lande uden for EU:
Dette symbol er kun gyldigt i den Europæiske Union (EU). Hvis du ønsker at kassere dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder eller forhandlere for at blive informeret om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Få en ny CorPatch®

Du kan bestille en ny CorPatch® i vores webshop.

Anbefal CorPatch®

Anbefal CorPatch® til kolleger, familie og venner for at forberede dem på tilfælde af hjertestop.

Du kan også give feedback eller fortælle om dine oplevelser på vores Facebook side.

Husk at bruge #corpatch og #heartsafe når du deler indhold på Instagram.

Advarsel

CorPatch® kan bruges af alle derer stærke nok til at udføre HLR. CorPatch® er ikke egnet til brug af spædbørn eller børn med hjertestop.

Brug ikke noget SmartResQ/CorPatch® system for sjov på nogen levende person, kæledyr eller andre levende væsner. Uanset hvor godt eller tidligt HLR udføres, er der ingen garanti for overlevelse med eller uden brug af noget SmartResQ/CorPatch® system.

Brug ikke CorPatch® sammen med mekaniske eller automatiserede kompressionsenheder, der ikke er udviklet eller udtrykkeligt er godkendt af SmartResQ/CorPatch®.

Brug ikke CorPatch® oven på defibrilleringspads fra en hjertestarter/AED.

Hvis CorPatch® ser ud til at være beskadiget, f.eks. udvikler revner eller skarpe kanter, skal du afbryde brugen af enheden.

CorPatch® er ikke beregnet til brug i bevægelige omgivelser inklusive, men ikke begrænset til, at rejse via luft, sø eller vej. Hvis det bruges i disse situationer kan enheden give unøjagtig feedback.

CorPatch® Trainer er ikke beregnet til brug på bløde overflader. Hvis dukken f.eks. ligger på en sofa eller en seng, vil dybde-feedbacken give unøjagtige resultater. sørg for at dukken ligger på en fast overflade.

Kontakt en lokal CorPatch® repræsentant for yderligere hjælp, eller besøg vores support side for yderligere information.

Kontakt support

Har du brug for mere hjælp?

Besøg vores supportside for ofte stillede spørgsmål og yderligere information.

Hvis du har spørgsmål/bekymringer eller problemer vedr. appen og/eller CorPatch®, bedes du kontakte SmartResQ/CorPatch® supportteamet direkte via email:

info@corpatch.com